บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด 111 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร.032-439162 , 081-3119802 Email : info @ pzr.co.th
ADDRESS
สำนักงาน บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด
164 ถนนพระราม 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 553 70349 71


สาขา 111 ม.4 ต.ทับคาง
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทร./ FAX
081-3119802,032-439162
Test PHP Script - Mini-Traffic Site
Traffic data Start: 14-Mar-2016
Now: 20-Aug-2017, 05:52
Total site visits: 2031
  - Most: 29 16-Nov-2016
    •  Yesterday: 4
    •  Today: 6
- Unique Visitors -
  - Record: 17 18-Aug-2017
    •  Yesterday: 3
    •  Today: 6
- Online -
  - Record: 3 15-Jul-2016, 11:15
  - Most-Today: 1 01:48
  - Most-Yesterday: 1
  •  Now: 1

  Your IP:   54.92.170.142