บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด 111 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร.032-439162 , 081-3119802 Email : info @ pzr.co.th
ADDRESS
สำนักงาน บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด
164 ถนนพระราม 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 553 70349 71


สาขา 111 ม.4 ต.ทับคาง
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทร./ FAX
081-3119802,032-439162
Test PHP Script - Mini-Traffic Site
Traffic data Start: 16-Feb-2015
Now: 30-May-2015, 23:12
Total site visits: 68
  - Most: 16 27-May-2015
    •  Yesterday: 3
    •  Today: 10
- Unique Visitors -
  - Record: 9 26-May-2015
    •  Yesterday: 2
    •  Today: 7
- Online -
  - Record: 2 26-May-2015, 23:33
  - Most-Today: 2 19:06
  - Most-Yesterday: 1
  •  Now: 1

  Your IP:   54.158.188.170