ประกาศ สำหรับลูกค้าหาดใหญ่ ปาดัง ด่านนอก และใกล้เคียง ที่จะสั่งซื้อสินค้าของ บริษัท เพื่อนซักรีด สามารถติดต่อสั่งซื้อ หรือใช้บริการได้ที่ อ.วิยดา ยืนตระกูล 23 ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร์ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 089-7325077

September-December 2014
Click to Download

สำหรับลูกค้าหาดใหญ่ ปาดัง ด่านนอก และใกล้เคียง

ที่จะสั่งซื้อสินค้าของ บริษัท เพื่อนซักรีด
สามารถติดต่อสั่งซื้อ หรือใช้บริการได้ที่

อ.วิยดา ยืนตระกูล
23 ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร์ 2
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 089-7325077
หรือ
ศูนย์ธุรกิจพีรพัฒ์หาดใหญ่
169 ม.1ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.074-218518 นก 095-4388285

หรือ บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด
คุณสมบูรณ์ ประภัสสร โทร. 081-3119802.

Tips

Address


 • บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด
  สำนักงาน 164 ถนนพระราม 2
  แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
  สาขา 111 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
  โทร./ FAX
  032-439162 , 081-3119802