บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด 111 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร.032-439162 , 081-3119802 Email : info @ pzr.co.th
ADDRESS
สำนักงาน บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด
164 ถนนพระราม 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 553 70349 71


สาขา 111 ม.4 ต.ทับคาง
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทร./ FAX
081-3119802,032-439162
Test PHP Script - Mini-Traffic Site
Traffic data Start: 14-Mar-2016
Now: 25-May-2016, 10:14
Total site visits: 663
  - Most: 18 7-May-2016
    •  Yesterday: 13
    •  Today: 3
- Unique Visitors -
  - Record: 13 25-Apr-2016
    •  Yesterday: 6
    •  Today: 2
- Online -
  - Record: 2 11-Apr-2016, 11:33
  - Most-Today: 1 03:41
  - Most-Yesterday: 1
  •  Now: 1

  Your IP:   54.162.48.54